Komuna e Artanës ndodhet në juglindje të Kosovës. Kufizohet me Prishtinën në veri, Dardanën në lindje, Gjilanin në jug dhe Lipjanin në perëndim. Ka gjithsej 25 fshatra në komunë. Zona e përgjithshme e komunës ka një sipërfaqe prej 204.25 km². Së bashku me komunat e Dardanës, Klokotit, Parteshit, Ranilugut, Vitisë dhe Gjilanit, formon rrethin e Gjilanit.