Impresum

VizitoShqip Sh.P.K.
Bedri Llapashtica
Veton Dabiqaj

Adresa postale:
Kroi i Bardhë nr 87 - Dardani
10,000 Prishtinë;

Kontakti:
Telefon: +383 49 840 830
Email: [email protected]

Përfaqësuar nga:
Bedri Llapashtica

Numri i identifikimit të TVSH -së:
811478462

Vizioni i Platformës:
Platforma VizitoShqip synon që bëhet një ndër platformat më të mëdha shqiptare në lëmin e turizmit dhe gastronomisë, duke e përfshirë brenda saj të gjitha trojet shqiptare si dhe diasporën. VizitoShqip do të jetë në shërbim të turizmit kombëtar duke afruar atë te turistët e huaj potencial, që pritet ta vizitojnë hapësirën shqiptare, atraksionet turistike, shërbimet e gastronomisë, hotelet, restorantet dhe bujtinat e ndryshme.

Misioni:
Misioni i platformës VizitoShqip është t’i bashkojë të gjitha vendet e bukura turistike në një platformë të vetme, ku turisti do të ketë qasje më të lehtë në informacionin që kërkon.