Liqeni i Badocit është ndërtuar gjatë periudhës 1963-1966 në fshatin Badoc që i takon komunës së Graçnicës. Qëllimi I ndërtimit të këtij liqeni ishte furnizimi me uji të pijes për komunën e Prishtinës.

Sot, përveç furnizimit me uji të pijes për rajonin e Prishtinës, shërben edhe pushime ditore të shumë turisteve vendor dhe te huaj.

Sipërfaqja e liqenit: gjerësia 246m, lartësia 52m dhe gjatësia 3.5km