Hoteli SCARDUS është në Kodrën e Diellit, një qendër turistike e vendosur në pikën më të bukur të malit Sharr, është një nga ski-resortet më të mëdha dhe më të bukura në Maqedoni. Ndodhet në një lartësi mbi 1800m, ndërsa karakterizohet nga një numër i madh kodrash malore mbi 2500m.