Beer and Wine Festival mbahet në Prishtinë dhe është një ndër ngjarjet më të medha në vend. 

Ky festival mbahet në muajt e verës dhe tërheq shumë turist edhe nga vende të tjera të botës.

Ajo që e karakterizon këtë festival, është programi i pasur artistik, përkrahja e plotë që ju ofrohet prodhuesve vendor për zhvillimin dhe promovimin e produkteve të verës dhe birrës, si dhe promovimi I artistëve të rinjë të cilët synojnë tregun e muzikës.

Ky festival cdo vit mirëpret rreth 50,000-70,000 vizitorë vendor dhe të huaj.