Fabrika ka arritur të sjell në vend makineri eficiente të cilat përshtatën edhe më kushtet e ambientit, pra makineri të cilat ndikojnë në uljen e ndotjes së ambientit dhe të cilat janë në përputhje me standardet ndërkombëtare kundër ndotjes se ambientit.

Gotat ekologjike kanë një cilësi mjaftë të mirë, të cilën menjëherë zënë vend në tregun vendor, e po ashtu e njëjta është porositur në shumë pika kryqe të maketeve dhe pajisjeve të kafeve ne Evropë. Kuptimi i emrit “Royal Paper Cups”, ka ardhur nga vetë produkti që është superior për nga kualiteti.