Anibar është një organizatë e themeluar nga një grup aktivistësh të rinj premtues të artit, të cilët kanë demonstruar vizionin dhe aftësitë e tyre që nga fillimi i aktiviteteve të organizatës. 

Organizata synon të inkurajojë të rinjtë dhe veçanërisht artistët e rinj të eksperimentojnë dhe punojnë me artet kompjuterike (veçanërisht animacionin), në mënyrë që të shprehin idetë dhe botëkuptimin e tyre përmes tyre, duke diskutuar tema të rëndësishme shoqërore që kanë të bëjnë me të rinjtë në Kosovë.

Anibar tashmë ka filluar të punojë drejt qëllimit të saj të përgjithshëm me aktivitete për ngritjen e kapaciteteve të tilla si trajnime dhe punëtori, debate dhe aktivitete të tjera që u ofrojnë artistëve në zhvillim shikueshmëri.

Organizata krenohet me përfundimin me sukses të njëmbëdhjetë edicioneve të Festivalit Ndërkombëtar të Animacionit Anibar, i pari i këtij lloji në Kosovë. Gjatë këtyre edicioneve të festivalit, më shumë se 3000 filma nga e gjithë bota konkurruan kundër njëri -tjetrit në kategoritë dhe garat e ndryshme të Festivalit